Enos Napoleon Freeze Family
Enos Napoleon FREEZE  and  Salinda Knight FREEZE (Kentucky ca. 1880)
Napoleon_and_Salinda_Freeze_1880.jpg (193197 bytes)
Enos Napoleon “Poley” Freeze
Sep 24 1858 - Jan 11 1929)
Salinda Frances Knight Freeze
(Feb 06 1863 - Nov 03 1918)